0 Продукталв.0.00

Нямате артикули в количката.

Политика за поверителност

„АДТ Ауто“ ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен зашита на личните им данни. Настоящата политика за поверителност и зашита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство за защита на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност („Политиката“) регулира обработването на личните данни на физическите лица или представителите на юридически лица, ползващи нашите услуги на нашия уебсайт – магазин за онлайн търговия: https://a-tuning.bg („Сайта“). Политиката, заедно с правилата за използване на „Бисквитките“ определя правилата, които „АДТ Ауто“ ЕООД ще спазва при обработване на личните данни, които Вие ни предоставяте. Политиката не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“).

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ЧАСТИТЕ СА АЛТЕРНАТИВНИ (НЕОРИГИНАЛНИ), ЕМБЛЕМИТЕ СА ПРИМЕРНИ!

Какво регламентират тези правила и на какво основание?

От 25 май 2018 г. в България започна да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на личните данни. Друга негова цел е да гарантира правото Ви на неприкосновеност, да защити Вашите данни и да създаде повече сигурност срещу злоупотреби с лична информация.

Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?

• Регистрация при заявяване на поръчка/Създаване а акаунт

Ползването на услугите ни е възможно след регистрация. За да създадете собствен акаунт, е необходимо да въведете: име, фамилия, имейл адрес и парола IP адрес и др. … В допълнение се съхранява информация за извършената регистрация и съгласяването с условията.

• Данни, събирани от прочитане на бисквитки:

Когато потребителите използват нашите услуги и портфолио от Сайта, ние събираме информация чрез бисквитките, за да разберем как по-най-добрия начин да задоволим Вашите нужди. Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от Ва браузър и се съхраняват на устройството Ви, за да може сайтът да го разпознава. Има два вида бисквитки постоянни и временни или „сесийни“. Постоянните бисквитки се съхраняват на Вашия компютър или мобилно устройство по-дълг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно на компютъра Ви в момента, в който посещавате нашия сайт, но се изтриват, когато затворите сайта. Повечето от бисквитките не съдържат чувствителна информация, за да ви идентифицираме пряко. Целите, за които използваме бисквитките са: проследяване на секции в сайтове, които изполсвате; колко време отделяте в даден сайт, какъв тип реклами сте видели/взаимодейтвали.

На кого споделяме/разкриваме информацията за личните Ви данни?

• На нашите доверени партньори спедитори, които се грижат да получите поръчаните от Вас стоки от нашия онлайн магазин.

• В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данните за по-дълъг от посочения срок до окончателното приключване на възникналия спор или производството пред всички инстанции. Посоченият срок се променя в случай, че бъде установено различно изискване за запазване на личните данни посредством промяна в действащото законодателство.

• Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен орган или съдебен орган; когато се налага защита на правата и законните интереси на „АДТ Ауто“ ЕООД.

Колко време съхраняваме личните Ви данни?

Съхраняването продължава, докато съществува основание за тяхното съхраняване:

• За целите на поведенческото таргетиране – ограничен период от време 1 година.

• С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали изветни във връзка с прекратяването на ползването на услугите и във връзка със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), тези данни се съхраняват за период от време 1 година след прекратяване на акаунта.

• По отношение на трафичните данни се прилага Закона за електронните съобщения – данните се съхраняват за период от 6 месеца.

Вашите права

1. Общи права

• Право на преносимост
Вие може да поискате да поставим данните Ви в електронен файл и да го предаде на Вас или на трета страна. Данните, които може да поискате от нас, могат да бъдат само такива, които са ни предоставени във връзка с Вашето съгласие и се обработват по автоматизиран начин (електронно).

• Право на достъп
Винаги може да ни попитате дали обработваме Ваши лични данни и ако го правим, да бъдете уведомени за това каква информация съхраняваме, защо го правим и начините, по които я обработваме. Имате право и на копие от информацията.

• Право на коригиране
Ние бихме искали Вашите лични данни да са точни и актуални. Ако каквато и да било част от Вашите данни е неточна или неактуална, моля, уведомете ни и ние ще я коригираме.

• Право на изтриване („Правото да бъдеш забравен“)
Вие може да поискате да изтрием Ваши лични данни, но за да бъде изпълнено искането, следва да са приложими съответни законови основания, когато:

✓ личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

✓ оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

✓ възразите срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, съобразно разпоредбите член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) на GDPR.

Ние няма да изтрием информация за Вас, която сме длъжни да съхраняваме по закон или имаме друго основание да не изтриваме. Ще имаме на разположение един месец, за да отговорим на Вашето искане. Ако откажем да изтрием информацията, ще Ви обясним защо това е нашето решение и какви са законовите основания за това.

• Право на ограничаване на обработването

Вие можете в определени случаи да поискате да не обработваме личните Ви данни, включително и да не ги изтриваме, за да защитите свои правни претенции.

2. Имате право на жалба до Надзорния орган

Ако по някаква причина Вие не сте доволни от действията ни спрямо личните Ви данни, бихме искали най-напред да ни информирате, за да разберем на какво се дължи проблемът и да се постараем да го разрешим. Въпреки това, ако считате, че не сте получили адекватно съдействие от нас или че е налице нарушение на Вашите права, имате право да подадете жалба до надзорен орган. Този орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, адрес гр. София 1592, бул. Проф. „Цветан Лазаров” №2 (www.cpdp.bg).

Written by

Вашият коментар